Săn Vocher Giá Sỉ cho Analog VoIP Gateway Dinstar DAG2000-32S – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

Analog VoIP Gateway Dinstar DAG2000-32S – Giao diện: 32 FXS, T.38 FAX. – Giao tiếp mạng: 10/ 100 Base-TX. – Hỗ trợ chuẩn: G.711, G723.1, G.729 A/B, G.168. – 1 cổng WAN. – Nguồn điện:…

Săn Vocher Giá Sỉ cho GSM Gateway Dinstar DWG2000-4G – Các công nghệ Voip mã nguồn mở giúp cấu hình nên tổng đài ảo từ cơ bản đến siêu cấp

GSM Gateway Dinstar DWG2000-4G –      Hỗ trợ 4 cổng SIM GSM/ CDMA/ WCDMA. –      Quad-band GSM: 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz. –      4 kênh VoIP. –      Hỗ trợ SIM bank. –      Chỉ số LED: Power,…

Săn Vocher Giá Sỉ cho GSM Gateway Dinstar DWG2000-1G – Các công nghệ Voip mã nguồn mở giúp cấu hình nên tổng đài ảo từ cơ bản đến siêu cấp

GSM Gateway Dinstar DWG2000-1G –      Hỗ trợ 1 cổng SIM GSM/ CDMA/ WCDMA. –    Quad-band GSM: 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz. –      1 kênh VoIP. –      Hỗ trợ SIM bank/ SIM server. –      Chỉ số…

Săn Vocher Giá Sỉ cho Digital VoIP Gateway Dinstar MTG1000-8E1 – Các công nghệ Voip mã nguồn mở giúp cấu hình nên tổng đài ảo từ cơ bản đến siêu cấp

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG1000-8E1 – Hỗ trợ 8 luồng E1 với 240 kênh thoại đồng thời. – Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, ISDN30B+D, Siptrunk. – Chuẩn báo giao tiếp E1:…

Săn Vocher Giá Sỉ cho Digital VoIP Gateway Dinstar MTG1000-4E1 – Các công nghệ Voip mã nguồn mở giúp cấu hình nên tổng đài ảo từ cơ bản đến siêu cấp

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG1000-4E1 – Hỗ trợ 4 luồng E1 với 120 kênh thoại đồng thời. – Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, ISDN30B+D, Siptrunk. – Chuẩn báo giao tiếp E1:…

Săn Vocher Giá Sỉ cho Digital VoIP Gateway Dinstar MTG1000-2E1 – Các công nghệ Voip mã nguồn mở giúp cấu hình nên tổng đài ảo từ cơ bản đến siêu cấp

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG1000-2E1 – Hỗ trợ 2 luồng E1 với 60 kênh thoại đồng thời. – Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, ISDN30B+D, Siptrunk. – Chuẩn báo giao tiếp E1:…

Săn Vocher Giá Sỉ cho Digital VoIP Gateway Dinstar MTG1000-1E1 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG1000-1E1 – Hỗ trợ 1 luồng E1 với 30 kênh thoại đồng thời. – Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, ISDN30B+D, Siptrunk. – Chuẩn báo giao tiếp E1:…

Săn Vocher Giá Sỉ cho Digital VoIP Gateway Dinstar MTG600-4E1 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG600-4E1 – Hỗ trợ 4 luồng E1 với 120 kênh thoại đồng thời. – Hỗ trợ báo hiệu R2, ISDN30B+D, Siptrunk. – Chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI……

Săn Vocher Giá Sỉ cho Digital VoIP Gateway Dinstar MTG200-4E1 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG200-4E1 – Hỗ trợ 4 luồng E1với 120 kênh thoại đồng thoại. – Giao thức kết nối mạng: 2 x 10/ 100 BASE-TX. – Hỗ trợ chuẩn: G.711. – Hỗ…

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG200-2E1 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG200-2E1 – Hỗ trợ 2 luồng E1với 60 kênh thoại đồng thời. – Hỗ trợ chuẩn: G.711. – Hỗ trợ báo hiệu R2 và ISDN30B+D, Siptrunk. – Chuẩn giao tiếp…