TỔNG ĐÀI IP OPENVOX UC500 – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

Tổng đài IP OpenVox UC500-A08EM2 là sản phẩm đáp ứng tốt với quy mô doanh nghiệp có số nhân viên tới 800 người dùng điện thoại IP với 300 cuộc…

TỔNG ĐÀI IP OPENVOX UC300 – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

Tổng đài IP OpenVox UC300 là sản phẩm đáp ứng tốt với quy mô doanh nghiệp có số nhân viên tới 800 người dùng điện thoại IP với 300 cuộc…

TỔNG ĐÀI IP NEWROCK OM80E – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

Tổng đài IP Newrock OM80E là dòng tổng đài “lai” dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, có khả năng cung cấp giải pháp kết nối cả công nghệ analog…

TỔNG ĐÀI IP NEWROCK OM500G – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

Tổng đài IP Newrock OM500G là dòng tổng đài thuần VoIP được thiết kế dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn, có quy mô nhân viên lên tới 1000…

TỔNG ĐÀI IP NEWROCK OM20G/OM50G – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

Tổng đài IP NewRock OM20G/OM50G là các dòng tổng đài mini được thiết kế bởi hãng NewRock, cung cấp dung lượng sử dụng cho 30 người dùng (Newrock OM20G)/hoặc 50…

TỔNG ĐÀI IP MINI CALL CENTER: ZYCOO COOCENTER S30+ – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

Tổng đài IP Mini Call Center: Zycoo CooCenter S30+ được thiết kế cho các doanh nghiệp cần xây dựng một trung tâm tư vấn bán hàng/trung tâm chăm sóc khách…

TỔNG ĐÀI IP MINI CALL CENTER: ZYCOO COOCENTER S10+ – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

Tổng đài IP Mini Call Center: Zycoo CooCenter S10+ được thiết kế cho các doanh nghiệp cần xây dựng một trung tâm tư vấn bán hàng/trung tâm chăm sóc khách…

TỔNG ĐÀI IP GRANDSTREAM UCM6308 – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

Tổng đài IP Grandstream UCM6308 cho phép các doanh nghiệp xây dựng các giải pháp cộng tác và giao tiếp thống nhất mạnh mẽ và có thể mở rộng. Đây…

TỔNG ĐÀI IP GRANDSTREAM UCM6304 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Tổng đài IP Grandstream UCM6304 cho phép các doanh nghiệp xây dựng các giải pháp cộng tác và giao tiếp thống nhất mạnh mẽ và có thể mở rộng. Đây…

TỔNG ĐÀI IP GRANDSTREAM UCM6302 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Tổng đài IP Grandstream UCM6302 cho phép các doanh nghiệp xây dựng các giải pháp cộng tác và giao tiếp thống nhất mạnh mẽ và có thể mở rộng. Đây…