Săn VOUCHER GIÁ NHẬP cho Gateway 1 cổng FXS Yeastar TA100 – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

– Gateway 1 Cổng FXS. – Giao Thức: SIP, IAX. – Codec: G.711, G.722, G.726, G729A. – Hỗ trợ 1 cổng WAN. Đặc tính kỹ thuật Model TA100 RJ11 FXS…

Săn VOUCHER GIÁ NHẬP cho Gateway 2 cổng FXS Yeastar TA200 -Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

– Gateway 2 cổng FXS. – Giao thức: SIP, IAX. – Codec: G.711, G.722, G.726, G729A. – Hỗ trợ 1 cổng WAN. Đặc tính kỹ thuật Model TA200 RJ11 FXS…

Săn VOUCHER GIÁ NHẬP cho Gateway 4 cổng FXS Yeastar TA400 – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

– Gateway 4 cổng FXS. – Giao thức: SIP, IAX. – Codec: G.711, G.722, G.726, G729A. – Hỗ trợ 1 cổng LAN. Đặc tính kỹ thuật Model TA400 RJ11 FXS…

Săn VOUCHER GIÁ NHẬP cho Gateway 4 cổng FXO Yeastar TA410 – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

Gateway 4 cổng FXO Yeastar TA410 – Gateway 4 cổng FXO. – Giao thức: SIP, IAX. – Codec: G.711, G.722, G.726, G729A. – Hỗ trợ 1 cổng LAN. Đặc tính kỹ thuật…

Săn VOUCHER GIÁ NHẬP cho Gateway 8 cổng FXS Yeastar TA800 – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

Gateway 8 cổng FXS Yeastar TA800 – Gateway 8 cổng FXS. – Giao thức: SIP, IAX. – Codec: G.711, G.722, G.726, G729A. – Hỗ trợ 1 cổng LAN. Đặc tính kỹ thuật Model TA800…

Săn VOUCHER GIÁ NHẬP cho Gateway 8 cổng FXO Yeastar TA810 – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

Gateway 8 cổng FXO Yeastar TA810 – Gateway 8 cổng FXO. – Giao Thức: SIP, IAX. – Codec: G.711, G.722, G.726, G729A. – Hỗ trợ 1 cổng LAN. Đặc tính kỹ thuật Model…

Săn VOUCHER GIÁ NHẬP cho Gateway 16 cổng FXS Yeastar TA1600 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Gateway 16 cổng FXS Yeastar TA1600 – Gateway 16 cổng FXS. – Giao thức: SIP, IAX. – Codec: G.711, G.722, G.726, G729A. – Hỗ trợ 2 cổng WAN & LAN. Đặc tính…

Săn VOUCHER GIÁ NHẬP cho Gateway 16 cổng FXO Yeastar TA1610 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Gateway 16 cổng FXO Yeastar TA1610 – Gateway 16 cổng FXO. – Giao thức: SIP, IAX. – Codec: G.711, G.722, G.726, G729A. – Hỗ trợ 1 cổng LAN. Đặc tính kỹ thuật…

Săn VOUCHER GIÁ NHẬP cho Gateway 24 cổng FXS Yeastar TA2400 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Gateway 24 cổng FXS Yeastar TA2400 – Gateway 24 cổng FXS. – Giao thức: SIP, IAX. – Codec: G.711, G.722, G.726, G729A. – Hỗ trợ 2 cổng WAN & LAN. Đặc tính…

Săn VOUCHER GIÁ NHẬP cho Gateway 32 cổng FXS Yeastar TA3200 – Các công nghệ Voip mã nguồn mở giúp cấu hình nên tổng đài ảo từ cơ bản đến siêu cấp

Gateway 32 cổng FXS Yeastar TA3200 – Gateway 32 cổng FXS. – Giao thức: SIP, IAX. – Codec: G.711, G.722, G.726, G729A. – Hỗ trợ 2 cổng WAN & LAN. Đặc tính…